TECHNOLOGIE POD KONTROLOU.
SPOLEČNĚ!
Sumo s. r. o.
© SUMO
Skoleni zamestnancu EU
Odbornost našich zaměstnanců se průběžně zvyšuje účastí na školeních a seminářích dle příslušných legislativních požadavků (vstupní školení BOZP, pravidelné školení BOZP, školení řidičů, školení podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, vazačské a jeřábnické zkoušky, svářečské zkoušky apod.) Mnoho školení probíhá i nad rámec povinných norem a je tak dokladem zájmu o navyšování specializace (…).
Seznam certifikátů najdete zde v PDF .
 
 

Vzdělávání s podporou EU

 

Poskytovatel dotace: MPSV ČR|Název výzvy:  Podnikové vzdělávání zaměstnanců|Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST|Doba trvání: duben 2017 až březen 2019|Název projektu: S U M O s.r.o. - firemní vzdělávání|Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004778

 

Stručný popis:

Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance společnosti SUMO s.r.o. Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce u zaměstnavatele SUMO, s.r.o.

 

Jaký problém projekt řeší: 

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti a také zvýšení adaptivity starších pracovníků. 

 

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 46