TECHNOLOGIE POD KONTROLOU.
SPOLEČNĚ!
Sumo s. r. o.
© SUMO

Elektro (aplikace do 1 kV)

 • Vytypování transformátorů (v závislosti na očekávaném el.příkonu)
 • Návrh hlavních i podružných rozvoden ELEKTRO          
  • včetně dispozičního řešení samotných rozvoden a výpočtů ztrátových výkonů
 • Kompletní výrobní dokumentace elektro rozvaděčů
 • Kompletní specifikace kabeláže a systému kabelových tras
 • Návrh místních ovládacích a sdružovacích skříní
 • Připojení koncových zařízení (motory, autonomní jednotky, …) 
 • Rekonstrukce stávajících zařízení všeho druhu
 • Připojení paralelních přívodů, přepínání zdrojů el. energie,...
 • Osvětlení technologie – stavební elektroinstalace obecně

Měření a regulace (MaR)

 • Vytypování měřicích členů (teplota, tlak, průtok, hladina, vodivost, hmotnost, koncentrace, …) – výběr vhodného principu měření a procesního připojení
 • Vytypování akčních členů (uzavírací a regulační armatury)
 • Výkresy procesního připojení daných prvků MaR tzv. HOOK UP výkresy
 • Specifikace celých měřicích řetězců (ventilky, kondenzační smyčky, …)
 • Vícepólová schémata zapojení (obvodové výkresy)
 • Měření a sledování spotřeby energií (elektřina, voda, plyn,atd.)

Systém kontroly a řízení (SKŘ/ASŘTP)

 • Výběr vhodného řídicího systému (Siemens, A&B, B&R, TECOMAT, Honeywell, Yokogawa, Mitsubishi, …)
 • Specifikace periferií řídicího systému a jejich vhodného umístění
 • Zálohované systémy, redundantní systémy
 • Výběr vhodné průmyslové komunikace (ProfiNet, ProfiBus, ProfiSafe, Ethernet IP, Modbus, M-Bus, IO-Link, AS-interface, MPI, HART)
 • Vytypování konkrétních komunikačních prvků
 • Výběr vhodných regulátorů a operátorských pracovišť
 • Komunikační schémata

Pneumatika

 • Vytypování akčních členů (uzavírací a regulační armatury)
 • Specifikace vhodných pneumatických rozvodů pro ovládání akčních členů
 • Kompletní výrobní dokumentace pneumatických rozváděčů

Typy dokumentace

 • Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení DÚR + DSP = Basic Design
 • Dokumentace pro vydání stavebního povolení DSP = Basic Design
 • Dokumentace pro provádění stavby DPS = Detail Design          
 • Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS = As Built
 • Dokumentace bouracích prací
 • Dokumentace pro výběr dodavatele (pro výběrová řízení)
 • Dokumentace koncepčního návrhu
 • Studie proveditelnosti
 • Výrobní/dodavatelská dokumentace, výrobní dokumentace rozvaděčů
Nahoru