TECHNOLOGIE POD KONTROLOU.
SPOLEČNĚ!
Sumo s. r. o.
© SUMO
sdr

1. Revize vyhrazených elektrických zařízení 

 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.,§9, o odborné způsobilosti v elektrotechnice (Český úřad bezpečnosti práce a Český báňský úřad) na základě vydaného osvědčení od Technické inspekce ČR (TIČR)
 

Rozsah 

E1A
 • el.zařízení s omezením napětí do 35 kV
 • el.zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny 
 • prostředí bez nebezpečí výbuchu 
E1B 
 • el.zařízení s omezením napětí do 35 kV
 • el.zařízení určené k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny 
 • prostředí s nebezpečím výbuchu 

Obsahuje 

 • elektrická zařízení MN a NN do 1 kV
 • elektrická zařízení VN do 35 kV
 • zařízení k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny - hromosvody, uzemnění, přepěťové ochrany, elektrostatické podlahy
 • zdravotnická zařízení 
 • osvětlení včetně nouzového 
 • elektrické nářadí a spotřebiče
 • strojní zařízení 
 • EPS, EZS, EVR, CCTV, ... 

2. Revize a zkoušky elektrického zařízení 

 dle vyhlášky č. 75/2002 Sb. o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na základě vydaného osvědčení od Českého báňského úřadu (ČBÚ) 
 

Rozsah 

E1 
 • el.zařízení s napětím s omezením napětí do 35 kV střídavých nebo stejnosměrných 
C1 
 • el.zařízení v prostorech z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných 
C2
 • elektrická zařízení v uhelných lomech 
C3
 • el.zařízení v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých prachů 
C4 
 • el.zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par 
C5
 • el.zařízení v neplynujících neuhelných dolech 
C6
 • el.zařízení v plynujících dolech a uhelných dolech 
C7
 • el.zařízení v prostorech s nebezpečim požáru nebo výbuchu výbušnin 
C8 
 • el. zařízení při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu při vrtných a geofyzikálních pracích a při podzemním skladování plynů nebo kapalin 
C9
 • el.zařízení u těžných zařízení pro svislou dopravu 

3. Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení 

 dle vyhlášky č.246/2001 Sb. o požární prevenci ve znění novely č. 221/2014 Sb. na základě vydaného osvědčení od Ministerstva vnitra České republiky
 

Rozsah 

Zařízení pro požární signalizaci 
 • elektrická požární signalizace 
 • zařízení dálkového přenosu 
 • zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, ...
Zařízení pro únik osob při požáru 
 • nouzové osvětlení a sdělovací zařízení 
 • bezpečnostní a výstražné zařízení, ... 
Zařízení pro omezení šíření požáru 
 • požární úzávěry otvorů 
 • požární přepážky a ucpávky
 • náhradní zdroje a náhradní prostředky, které jsou určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení 
Nahoru