TECHNOLOGIE POD KONTROLOU.
SPOLEČNĚ!
Sumo s. r. o.
© SUMO

Projekce elektro a MaR

 
Vlastní profesionální projekční tým vypracuje dle požadavků zákazníka projektovou dokumentaci ELEKTRO a MaR v jakémkoliv stupni, a to především v oblastech energetiky, chemie, petrochemie a vodohospodářství. 
 
Dodáváme projekty pro zcela nové technologické celky, které vznikají tzv. na zelené louce, nebo pro rekonstrukce a intenzifikace stávajících technologií. 


Projekce elektro a MaR

Co všechno umíme?

 
Převážnou většinu projektů, které připravíme, poté v rámci společnosti sami realizujeme. Dokumentaci dodáváme i jako konečný produkt...
více >>

Co všechno umíme?

Kde jsme doma

 • Prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot BE2N1
 • Prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů BE2N2
 • Prostředí s nebezpečím hořlavých kapalin BE2N3
 • Prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů BE3N1
 • Prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par BE3N2
 • S tím související jiskrově bezpečné výpočty dle ČSN       
 • Aplikace technologií s požadavkem na úroveň bezpečnosti SIL nebo PL

 

V ČEM PRACUJEME

 • Eplan Electric P8
 • Eplan ProPanel
 • AutoCad 2021
 • OEZ Sichr, Tia Selection Tool
 • MS Office


Kde jsme doma