TECHNOLOGIE POD KONTROLOU.
SPOLEČNĚ!
Sumo s. r. o.
© SUMO

Údržba elektro a MaR

 

Péči o zařízení MaR a ELEKTRO provádíme formou nahodilé a preventivní údržby. Periodickými kontrolami, testy a revizemi shromažďujeme veškerá technická data o stavu vašeho zařízení a na základě těchto dat navrhujeme provozovateli soubor opatření, oprav nebo výměn, které je nutné provést pro zajištění bezproblémového provozu technologického celku. Velké rekonstrukce a opravy veškerého zařízení elektro jsou pro nás denním chlebem a zajištění nízké poruchovosti a vysoké disponibility je cílem naší údržby.

 Pro našeho zákazníka jsme k dispozici 24/7.

více >>

Údržba elektro a MaR

Synthesia Pardubice

 
V areálu Synthesia Pardubice působíme od roku 1998 v oblastech MaR, ale také v části elektro. V místě máme tým specialistů, který zajišťuje mimo investiční akce, také údržbu dle rámcové smlouvy.
Máme zde vlastní kancelář, dílnu a také skladovací prostory. Veškeré deklarované činnosti, pro které pravidelně školíme naše zaměstnance, provádíme na provozu organické chemie, ve Výzkumném ústavu organických syntéz, v provozech na výrobu nitrocelulózy a oxycelulózy, ale také na čistírně odpadních vod a na teplárně Zelená louka


Synthesia Pardubice

Elektrárna Chvaletice

 
Na elektrárně jsme začali působit roku 1996 v oblastech MaR a v roce 2013 jsme převzali údržbu v části elektro. Tým, který má celou údržbu na starosti se skládá ze 33 specialistů. 
V areálu elektrárny máme kanceláře, elektro dílny i skladovací prostory. Veškeré deklarované činnosti, pro které pravidelně školíme naše zaměstnance, provádíme na strojovnách jednotlivých výrobních bloků, 6 kV rozvodnách, na zauhlování, ale také máme na starosti kotelny/u, chemickou úpravnu vody nebo provoz míchacího centra


Elektrárna Chvaletice