Datové centrum Kladno

V současné době realizujeme dvě datová centra pro naše nové partnery firmy Menotana, a.s. a Invictus solutions, s.r.o. Pro realizaci datového centra Kladno máme nakoupený materiál a čekáme na připravenost stavby.
Předpokládaný čas ukončení akce je konec tohoto roku.

Na přívodní kabeláže a kabelové trasy pro datové centrum Chvaletice jsme ve fázi přípravy projektu. Projektovou dokumentaci odevzdáme v říjnu tohoto roku a následně začneme s realizací s plánovaným dokončením v březnu 2023.

Tohle vážně

stojí za zmínku

Projekt číslo 0380000695 byl financován Evropskou unií
„Podpora kreativity ve společnosti SUMO s.r.o.“ – Marketingová strategie a webdesign firemních webových stránek.