Příjem odpadních vod BČOV Pardubice

03/2022 – 12/2023
ENVI-PUR, s.r.o.
Místo realizace:
Rybitví

Odpadní vody na BČOV dováží automobilové cisterny, které následně vypouští odpad do tří příjmových stanic a odtud jsou pak přečerpány do příslušných provozních celků.

Tato zakázka se primárně týkala úprav příjmové stanice č.2, která slouží pro příjem průmyslových odpadních a skládkových vod s vysokým látkovým zatížením.

V rámci strojní dodávky bylo do nově upravených nádrží osazeno celkem 7 ks čerpadel, 2 míchadla a 41 ks elektrických armatur. Soubor prvků měření a regulace zahrnuje průtokoměry, snímače hladiny, snímače koncentrace rozpuštěného kyslíku v předčištěné vodě, měřící sondy obsahu látkového znečištění a další. Některé z uvedených prvků MaR byly umístěny též v navazujícím krytém instalačním kolektoru ČOV 16/1. Zmíněné přístroje MaR jsou použity od výrobců E+H a Siemens.

Nová technologie je řízena z nového rozváděče 16DT13 řídicím systémem Siemens S7-1500. Napájení pohonů zajišťuje nový rozváděč 16RM13. Oba tyto rozváděče jsou umístěny v domku měření, který se nachází na stropě krytého kolektoru ČOV 16/1 před nádrží AN14.

Na zakázce jsme spolupracovali od samého začátku a podílely se na ní všechny oddělení divize investiční akce. Naše projekce nejdříve vypracovala dokumentaci ve stupni pro výběr zhotovitele.

Následně jsme se dohodli na realizaci „na klíč“ s generálním dodavatelem stavby firmou ENVI-PUR, s.r.o. a naše projekce pokračovala s tvorbou projektu ve stupni pro realizaci stavby. Ve výrobě rozvaděčů jsme si zhotovili veškeré potřebné rozvaděče, ovládací skříňky a sdružovací skříně. Oddělení SW aplikací naprogramovali PLC, rozšířili stávající vizualizaci Relianci. Nakonec jsme veškerou technologii oživili a uvedli do provozu.

No items found.

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Projekční činnost

ŘÍZENÍ PROJEKTU

Hmotné dodávky

Výroba rozvaděčů

TVORBA SW

MONTÁŽNÍ ČINNOSTI

UVEDENÍ DO PROVOZU

REVIZNÍ ČINNOST

SERVIS 24/7

Systémy řízení

Mar

Elektro

Tohle vážně

stojí za zmínku
TADY JSTE 

NÁM DALI DŮVĚRU

Když se nám něco povede, rádi se pochlubíme

Máme za sebou přes 6000 úspěšně realizovaných projektů v energetice, chemickém průmyslu, vodohospodářství a ostatních průmyslových odvětvích.

Lokalita

Blog title heading will go here

Bioplynová stanice Žihle

Výměna řídícího systému – BPS Žihle

Rybitví

Příjem odpadních vod BČOV Pardubice

Vysoké Mýto

Recycling - kovové odpady a.s - Stroj na trhání autovraků

Obec Lužany

Lužany – Intenzifikace a zkapacitnění ČOV

Hradec Králové, Schwarzheide

Pilotní projekt BMR – recyklace lithium-iontových baterií

Rybitví

Zajištění trvalé servisní pohotovosti na ŘS a vizualizaci BČOV

Projekt číslo 0380000695 byl financován Evropskou unií
„Podpora kreativity ve společnosti SUMO s.r.o.“ – Marketingová strategie a webdesign firemních webových stránek.