Akumulace dešťových vod BČOV Pardubice

1/21 – 8/22
KVIS Pardubice a.s.
Místo realizace:
Rybitví

Předmětem tohoto projektu byla elektroinstalace pro úpravu stávajících technologií nádrží k příjmu dešťových vod v areálu BČOV Pardubice.

Projekt byl rozdělen na dvě části- část ČOV14 zahrnovala úpravu vstupní usazovací nádrže UN1, kde byla vytvořena nová čerpací stanice dešťových vod 1. Druhá část (ČOV17) spočívala v úpravě stávajících dosazovacích nádrží DN21, DN22 a DN23, společně s akumulací nádrží AN22. Současně zde byla vytvořena čerpací stanice dešťových vod 2.

Pro každou z částí byl vytvořen systém řízení a ovládání technologie. Obě části byly napojeny na stávající řídící systém a zrealizovali jsme jejich ovládání ze stávajícího velínu BČOV.

Naše část elektro se skládala z řešení kompletních silových rozvodů k novým elektro zařízením, a to včetně výroby rozvaděčů.

V části MaR bylo předmětem našeho řešení hlavně měření hladin a průtoku. Pro kontinuální měření hladin byly použity ultrazvukové přístroje a pro limitní měření jsme použili plovákový spínač. Měření průtoku pak zajišťuje magneticko-indukční průtokoměr. Všechny přístroje pro část MaR byly dodány výrobcem Endress+Hauser, pro řízení technologie jsme použili systém od výrobce Siemens (Simatic ET200SP). Dálkové ovládání bylo doplněno do centrální vizualizace Reliance.

No items found.

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Projekční činnost

ŘÍZENÍ PROJEKTU

Hmotné dodávky

Výroba rozvaděčů

TVORBA SW

MONTÁŽNÍ ČINNOSTI

UVEDENÍ DO PROVOZU

REVIZNÍ ČINNOST

SERVIS 24/7

Systémy řízení

Mar

Elektro

Tohle vážně

stojí za zmínku
TADY JSTE 

NÁM DALI DŮVĚRU

Když se nám něco povede, rádi se pochlubíme

Máme za sebou přes 6000 úspěšně realizovaných projektů v energetice, chemickém průmyslu, vodohospodářství a ostatních průmyslových odvětvích.

Lokalita

Blog title heading will go here

Bioplynová stanice Žihle

Výměna řídícího systému – BPS Žihle

Rybitví

Příjem odpadních vod BČOV Pardubice

Vysoké Mýto

Recycling - kovové odpady a.s - Stroj na trhání autovraků

Obec Lužany

Lužany – Intenzifikace a zkapacitnění ČOV

Hradec Králové, Schwarzheide

Pilotní projekt BMR – recyklace lithium-iontových baterií

Rybitví

Zajištění trvalé servisní pohotovosti na ŘS a vizualizaci BČOV

Projekt číslo 0380000695 byl financován Evropskou unií
„Podpora kreativity ve společnosti SUMO s.r.o.“ – Marketingová strategie a webdesign firemních webových stránek.