Lužany – Intenzifikace a zkapacitnění ČOV

2/22 - 01/23
INZET s.r.o
Místo realizace:
Obec Lužany

V obci Lužany za sebou máme zajímavou realizaci a to intenzifikaci a zkapacitnění stávající biologické čistírny odpadních vod. ČOV bude mít celkovou kapacitu 700 EO (ekvivalentních obyvatel) z původních 540 EO a bude sloužit pro čištění odpadních komunálních vod, přiváděných z obce. Zařízení je řešeno s ohledem na minimální provozní náklady včetně spotřeby elektrické energie a minimální náročností na obsluhu.

Naše práce začala zpracováním realizační projektové dokumentace a pokračovala přímo v Lužanech demontáží rozvodů technologické elektroinstalace, prvků polní instrumentace a kabeláže včetně rozvaděčů.

 

Rozvaděč RMS, který jsme si sestrojili v naší výrobě rozvaděčů byl umístěn na velínu ČOV. Z tohoto rozvaděče je napojeno veškeré elektrozařízení, prvky MaR a stavební elektroinstalace. V rozvaděči je umístěn řídící systém SCHNEIDER, který zajišťuje automatický chod celé technologie. Na dveřích volně stojícího skříňového rozvaděče RMS je umístěn ovládací dotykový panel pro řízení a obsluhu. Jednotlivá zařízení mají v místě instalace místní ovládací skříňky pro možnost ručního ovládání, které jsou také z naší výroby.


Provedení kabeláže byly vytvořeny nové páteřní trasy z žárově zinkovaných ocelových drátěných žlabů. Trasy ke koncovým prvkům byly provedeny pomocí elektroinstalačních trubek a kabelových chrániček. Pro silové kabely a kabely MaR byly vytvořeny oddělené trasy. Veškerá kabeláž byla dodána s měděnými jádry.

Pří stavebních úpravách budovy ČOV bylo zjištěno, že stávající zemnící soustava jev nevyhovujícím stavu. Z tohoto důvodu musela být navržena a zrealizována nová zemnící soustava, která je tvořena obvodovým zemnícím páskem. V místě instalace je provedeno doplňkové ochranné pospojení k této uzemňovací soustavě. Pospojení je realizováno zelenožlutým vodičem CYA s průřezem min. 6 mm2.    

                                                                                                                                               

Ve finále jsme zákazníkovi předali provozně technickou dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení a výchozí revizní zprávu včetně TIČR.

No items found.

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Projekční činnost

ŘÍZENÍ PROJEKTU

Hmotné dodávky

Výroba rozvaděčů

TVORBA SW

MONTÁŽNÍ ČINNOSTI

UVEDENÍ DO PROVOZU

REVIZNÍ ČINNOST

SERVIS 24/7

Systémy řízení

Mar

Elektro

Tohle vážně

stojí za zmínku
TADY JSTE 

NÁM DALI DŮVĚRU

Když se nám něco povede, rádi se pochlubíme

Máme za sebou přes 6000 úspěšně realizovaných projektů v energetice, chemickém průmyslu, vodohospodářství a ostatních průmyslových odvětvích.

Lokalita

Blog title heading will go here

Bioplynová stanice Žihle

Výměna řídícího systému – BPS Žihle

Rybitví

Příjem odpadních vod BČOV Pardubice

Vysoké Mýto

Recycling - kovové odpady a.s - Stroj na trhání autovraků

Obec Lužany

Lužany – Intenzifikace a zkapacitnění ČOV

Hradec Králové, Schwarzheide

Pilotní projekt BMR – recyklace lithium-iontových baterií

Rybitví

Zajištění trvalé servisní pohotovosti na ŘS a vizualizaci BČOV

Projekt číslo 0380000695 byl financován Evropskou unií
„Podpora kreativity ve společnosti SUMO s.r.o.“ – Marketingová strategie a webdesign firemních webových stránek.