Polymerační předehřívače a potrubí odpadní vody

11/22 – 01/23
Synthos, a.s.
Místo realizace:
Kralupy nad Vltavou

Pro zvýšení kapacity čerpání odpadní vody byla navržena nový potrubní trasa odpadní vody o světlosti 6". Naše část elektro řešila primárně otápění tohoto potrubí systémem Raychem. V části měření a regulace bylo nutné zajistit fakturační měření odpadní vody. To bylo zajištěno průtokoměrem Krohne, přepočítávací jednotkou INMAT a měřením teploty ZPA.


V rámci polymeračních předehřívačů se řešila jednak část koncentrování roztoku, kde projekt řešil dodávku, instalaci a zapojení měřících přístrojů do provozní sekce. Druhá část projektu se týkala kondenzátového systému. Tato část projektu řešila úpravu systému dávkování parního kondenzátu z provozní sekce kondenzátový systém do injektorů. V obou případech se opět řešilo otápění potrubí systémem Raychem a pro zmíněnou část MaR byly použity tyto přístroje: snímače teplot do jímky JSP, snímače diferenčního tlaku E+H, plováčkový průtokoměr Krohne a tlakoměry WIKA.

No items found.

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Projekční činnost

ŘÍZENÍ PROJEKTU

Hmotné dodávky

Výroba rozvaděčů

TVORBA SW

MONTÁŽNÍ ČINNOSTI

UVEDENÍ DO PROVOZU

REVIZNÍ ČINNOST

SERVIS 24/7

Systémy řízení

Mar

Elektro

Tohle vážně

stojí za zmínku
TADY JSTE 

NÁM DALI DŮVĚRU

Když se nám něco povede, rádi se pochlubíme

Máme za sebou přes 6000 úspěšně realizovaných projektů v energetice, chemickém průmyslu, vodohospodářství a ostatních průmyslových odvětvích.

Lokalita

Blog title heading will go here

Bioplynová stanice Žihle

Výměna řídícího systému – BPS Žihle

Rybitví

Příjem odpadních vod BČOV Pardubice

Vysoké Mýto

Recycling - kovové odpady a.s - Stroj na trhání autovraků

Obec Lužany

Lužany – Intenzifikace a zkapacitnění ČOV

Hradec Králové, Schwarzheide

Pilotní projekt BMR – recyklace lithium-iontových baterií

Rybitví

Zajištění trvalé servisní pohotovosti na ŘS a vizualizaci BČOV

Projekt číslo 0380000695 byl financován Evropskou unií
„Podpora kreativity ve společnosti SUMO s.r.o.“ – Marketingová strategie a webdesign firemních webových stránek.